Certified by ISO 9001, ISO 14001, 45001

Certifikáty

Spoľahlivý a dôveryhodný obchodný partner.

Chceme byť spoľahlivým a dôveryhodným obchodným partnerom, a poskytovať služby na čo najvyššej úrovni. Z toho vyplýva aj nutnosť pravidelného preškoľovania našich zamestnancov v potrebných oblastiach.

Naša činnosť je podložená nasledovnými certifikátmi:

  • Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015, 14001:2015 (udelený v 12/2020 s platnosťou do 12/2023)
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018 (udelený v 04/2022 s platnosťou do 04/2025)