Certified by ISO 9001, ISO 14001, 45001

Kontaktné údaje

Napíšte nám


Kontakty

Všeobecný kontakt

E-mail: info(att)oks-pm.com

Obchodné oddelenie

E-mail: tcernan(att)oks-pm.com

Technické oddelenie

E-mail: technology(att)oks-pm.com

Prevádzka

O.K.S. Precision Machining, s. r. o.
Priemyselný areál Považských strojární,
Robotnícka 2138/74,
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

Fakturačné údaje

O.K.S. Precision Machining, s. r. o.
Šoltésovej 4855/284
Považská Bystrica 017 01
Slovenská republika

IČO:44392745
DIČ:2022678559
IČ-DPH:SK2022678559

Číslo bankového účtu (IBAN):SK59 7500 0000 0040 1823 5236
Číslo bankového účtu (BBAN):4018235236/7500
BIC/SWIFT:CEKOSKBX
Peňažný ústav:Československá obchodná banka, a.s.