Certified by ISO 9001, ISO 14001, 45001

O spoločnosti

Tradícia v oblasti ťažkého strojárstva a leteckého priemyslu.

Pocta slovenskému vynálezcovi a rodákovi

Aurel Stodola

11. máj 1859, Liptovský Mikuláš, SR – 25. december 1942, Zürich, Švajčiarsko


Wikipedia: Aurel Stodola

Bol významný slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín.

Zameriaval sa na oblasť teórie automatickej regulácie strojov, položil vedecké základy projekcie a stavby parných, a spaľovacích turbín. V spolupráci s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom skonštruoval 1915 pohyblivú umelú ruku, z ktorej princípu vychádzali aj protézy chodidiel a nôh.

Najväčšie úspechy dosiahol v odbore parných turbín a jeho výpočty a konštrukcie dali základ tomuto odvetviu strojárstva. Aurel Stodola bol profesorom Alberta Einsteina.

Bol konštruktérom prvého tepelného čerpadla na svete. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera (uzavretý okruh).
Mnohé svetové vedecké spoločnosti a univerzity mu udelili najvyššie vyznamenania a hodnosti.


Aurel Stodola. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-10-16]. Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Aurel_Stodola

Profil a história spoločnosti

Spoločnosť O.K.S. Precision Machining, s. r. o. bola založená v roku 2008 so sídlom na západnom Slovensku v meste Považská Bystrica, v priemyselnej zóne mesta s bohatou tradíciou v oblasti ťažkého strojárstva a leteckého priemyslu už od roku 1923. Spoločnosť sa sústreďuje na produkciu a vývoj lopatiek pre parné a plynové turbíny, a súvisiace komponenty vrátane náhradných dielov.


Počas krátkeho pôsobenia na trhu sa spoločnosti podarilo úspešne dosiahnuť hlavný cieľ a to získať stabilné pôsobenie v dodávateľskom reťazci pre spoločnosti SIEMENS Industrial Turbomachinery, EKOL energo, DOOSAN ŠKODA POWER (Česká republika) a mnohé ďalšie.
Štruktúra spoločnosti vytvára potenciál pre technologický a produkčný rast, ktorý sa dynamicky odvíja od požiadaviek našich zákazníkov.


Získali sme certifikát ISO 9001:2015 (12/2017 s platnosťou do 12/2020), certifikát ISO 45001:2018 (04/2019 s platnosťou do 04/2022) a certifikát ISO 14001:2015 (12/2017 s platnosťou do 12/2020).
Vedeniu spoločnosti bolo udelené potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti absolvovaním bezpečnostnej previerky v Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky v roku 2015.


Víziou spoločnosti je rozvoj obchodných aktivít smerom k novým významným OEM zákazníkom z Európy a servisným poskytovateľom z oblasti Stredného východu a východnej Európy. Našimi hlavnými cieľmi sú permanentné zvyšovanie kvality a flexibility za podmienok udržania nízkych prevádzkových nákladov.


V roku 2011 získala spoločnosť O.K.S. Precision Machining, s. r. o. výhradné obchodné zastúpenie pre trh strednej Európy od spoločnosti KAYAKOCVIB, výrobcu technológií pre opracovanie povrchu.